یک فنجان چای تلخ مهمان من

یک دلِ پُر دَرد دارم و یک جانِ پُر زَهر


اولین دستمزد من

امروز اولین دستمزد کارم را گرفتم. البته زیاد انتظارش رو نداشتم که برای کارم دستمزد بگیرم، یعنی این طور بگویم که انتظار نداشتم که او برای کاری که براش کردم پولی پرداخت کنه. هر چند کم بود ولی اینکه کارم دیده شد و چیزی هم نصیب من، خوشحال شدم. جدا که خوردن نون بازو خیلی کیف میده :)) راستی یادم رفت بگم، من یک خیاطم که تازه اول راه است :)        

Designed By Erfan Powered by Bayan