یک فنجان چای تلخ مهمان من

یک دلِ پُر دَرد دارم و یک جانِ پُر زَهر


تجربه جدید من

من آدم رها کردن و فراموش کردن نیستم اما آدم تجربه های جدیدم. تجربه ای جدید در جایی جدید. تجربه هایی که سرشار از درس های ناب و خاص هستند. تجربه هایی که یک سال بزرگ ترت می کند. اینجا تجربه تازه و جدید من است و من حال همان کودکی را دارم که با ورودش به جای جدید، احساس غریبگی می کند. برای همین برای نوشتن کمی استرس داشتم تا حرفهایی که می زنم بیان کننده احساس درونم باشد. پس سلام گرم مرا پذیرا باشید.
Designed By Erfan Powered by Bayan